Post hbo opleiding Verkeersplanologie

Vraag de studiegids aan

Een stevige basis ‘ruimte en mobiliteit’ voor verkeerskundigen, planologen, ingenieurs en bestuurskundigen

Hoewel in planvorming naar afstemming wordt gestreefd, wordt niet integraal naar ruimtelijke oplossingen voor stedelijke problemen gezocht. Juist daarom is het vak van verkeersplanologie belangrijk: verkeer en planologie vanaf de start van onderzoek en planvorming met elkaar verbinden tot één geheel. In de context van groeiende steden en regio’s, smart cities en duurzaamheid wordt het belang hiervan alleen maar groter.

Met deze 8-daagse post hbo opleiding verwerft u niet alleen een stevige basis inhoudelijke kennis op verkeersplanologische thema’s zoals netwerkplanning, gebiedsontwikkeling, gezondheid, en energie en milieu. Maar u leert deze kennis ook toepassen in (strategische) integrale beleidsvorming.

Overtuigd? Vraag de studiegids aan!