Masterclass Human Factors

Download cursusinformatie

Vraagt u zich ook wel eens af waarom weggebruikers net iets anders doen dan u had verwacht? Wilt u graag weten hoe u bij het ontwerpen en onderhouden van de wegen het beste rekening kunt houden met de weggebruiker? Of bent u simpelweg zeer geïnteresseerd in het gedrag van de weggebruiker?

In deze Masterclass komen zowel de belangrijkste theoretische aspecten vanuit verkeerspsychologie aan de orde als de toepassing ervan in de praktijk. Docenten delen hun praktijkervaringen met gedrag in het verkeer. U oefent zelf, met ondersteuning van verhelderend  beeld- en filmmateriaal. Zo  ontdekt en ervaart u zelf wat de rol is van Human Factors binnen verkeer. En u leert te beargumenteren welk gedragsaspect een bepaald verkeersveiligheidsknelpunt veroorzaakt.Dit maakt het voor u mogelijk om in (toekomstige) projecten eigen vakkennis aan te vullen met kennis van Human Factors.

Overtuigd? Download de cursusinformatie! Deze bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.