Verkeersveiligheidsauditor

Download cursusinformatie

Een verkeersveiligheidsaudit is een gestandaardiseerde methode om tot een onafhankelijk oordeel te komen over de gevolgen van een infrastructureel ontwerp op de verkeersveiligheid. Een ontwerp is immers vaak het resultaat van compromissen, waarbij de verkeersveiligheid mogelijk niet optimaal wordt geborgd. Met behulp van een audit kan de wegbeheerder zijn ontwerp door een onafhankelijke expert laten toetsen op de te verwachten verkeersveiligheidseffecten. Zo wordt de wegbeheerder ondersteund bij een zorgvuldige en verantwoorde besluitvorming. Niet door achteraf in te grijpen, maar door al tijdens de plan- en ontwerpfasen de mogelijke verkeersveiligheidsproblemen te identificeren.

Certificaat

Na afronding ontvangt u een certificaat met een cijfer voor de beoordeling van de gemaakte casus.

Overtuigd? Download de cursusinformatie! Deze bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.