Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Download cursusinformatie

Dagelijks wordt op veel plaatsen op of langs de weg gewerkt, zoals aanleg van of onderhoud aan de weg verhardingen, wegmeubilair, groenvoorzieningen, riolering en kunstwerken.

Om tijdens deze werkzaamheden de veiligheid voor wegwerker en voor weggebruiker te garanderen zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Deze kunnen variëren van een eenvoudige bermafzetting tot een complexe situatie waarbij verkeersstromen worden verlegd of afgesloten. Doorstroming en bereikbaarheid spelen een belangrijke rol in de keuzes die worden gemaakt om tot een juiste verkeersmaatregel te komen. Deze cursus helpt u hiermee op weg.

Tijdens de cursus worden de opeenvolgende stappen gezet om op basis van CROW Publicatie 96 de juiste verkeersmaatregel te nemen.

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • een relatief eenvoudige verkeersmaatregel zelf bepalen;
  • een complex verkeersplan toetsen op wet- en regelgeving.

Overtuigd? Download de cursusinformatie! Dit bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.