Schaalsprong Fiets

Download cursusinformatie

Met de Nationale Agenda Fiets en de Schaalsprong Fiets krijgt fiets de komende jaren een flinke impuls. Dat is nodig om de doelstelling van 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017 te behalen. Het rijk en andere wegbeheerders investeren fors.  

Steeds meer (fiets) professionals krijgen (dus) met ‘fiets’ te maken. Bijvoorbeeld bij het (her)ontwerpen van verkeerssituaties en het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten. Maar ook het plannen van snelfietsroutes en het oplossen van drukte op fietspaden.  

Naast de groeiende beleidsaandacht voor fiets, is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld en ervaring opgedaan. Maar ook nieuwe databronnen, modellen en tools zijn beschikbaar gekomen. Nieuwe inzichten en mogelijkheden die ondersteunen bij het waarmaken van fietsambities.  

Het is voor zowel de beginnende, als de ervaren professional die met fietsbeleid, -programma of projecten aan de slag is/gaat, zaak om deze nieuwe inzichten te kennen en toe te passen.  

In deze cursus ontwikkelt u actuele inzichten op gebied van fiets. U kunt na het volgen van deze cursus deze inzichten toepassen in uw eigen projecten, maar ook collega’s hierover informeren. Dat vergroot de effectiviteit en succes van de fietsprojecten die u de komende jaren gaat realiseren. Dit vermindert tevens de kans op faalkosten. 

Overtuigd? Download de cursusinformatie! Dit bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.