Kruispunttopologie

Download cursusinformatie

Met de oplevering van de eerste intelligente verkeerslichten (iVRI’s) is de stap gezet naar grootschalige uitrol in de praktijk. Een van de eerste onderdelen waarmee wegbeheerders te maken krijgen zijn de ontwikkeling van kruispunttopologiebestanden en goede kruispunttekeningen maken.

Talking Traffic stelt specifieke eisen aan tekening en topologiebestanden. Tekeningen moeten juist geschaald en georiënteerd op een geografische ondergrond gelegd kunnen worden en moeten bepaalde elementen bevatten. Topologie bestanden moeten voldoen aan de Europese ITF standaard. De toepassing in de praktijk blijkt niet altijd even makkelijk te zijn. Tekeningen en topologiebestanden die niet voldoen aan de eisen kunnen het proces vertragen en daarmee de uitrol van Talking Traffic Use cases in uw organisatie.

Overtuigd? Download de cursusinformatie! Dit bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.