Juridisch Wegbeheer in de Praktijk

Download cursusinformatie

Hoe werkt het BABW? Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is omvangrijk en kan tot verschillende interpretaties leiden. In deze cursus behandelen we uitgebreid alle onderdelen van het BABW en de daaraan gekoppelde Uitvoeringsvoorschriften. Tijdens de cursus werken we veel met praktijkvoorbeelden en casussen.

De cursus wordt afgesloten met een dag waarin uw eigen praktijkvoorbeelden leidend zijn.

Specifiek leert u:

  • De relatie tussen het BABW, de Wegenverkeerswet, het RVV, de Algemene Wetbestuursrecht en het APV.
  • over het verkeersbesluit; vast te stellen of u een verkeersmaatregel juridisch mag nemen en/of deze te handhaven is.
  • De wettelijke voorschriften en bepalingen rondom het nemen van verkeersbesluiten.
  • Inzicht krijgen in het BABW en de Uitvoeringsvoorschriften.

Overtuigd? Download de cursusinformatie! Dit bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.