Certficeringstraject Verkeersveiligheidsauditor

Download cursusinformatie

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal slachtoffers op de weg terug te dringen, laat Rijkswaterstaat de ontwerpen van nieuwe of reconstructies van bestaande (rijks)wegen systematisch beoordelen op verkeersveiligheidsaspecten. Zij sluit zich hierbij aan bij de Europese Richtlijnen op dit gebied. Om deze verkeersveiligheidsaudits te mogen uitvoeren voor het rijkswegennet, moeten de auditoren in bezit zijn van een door RWS erkend certificaat. Deze behaalt u door het certificeringstraject succesvol af te ronden.

Overtuigd? Download de cursusinformatie! Dit bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende. 

Ook het standaard C.V. dat u in moet sturen voorafgaand aan de intake vindt u in deze download.