Cursus Mobiliteitsscan

De overtuig je baas kit

De rol van adviseurs wordt steeds complexer, omdat een integrale aanpak van problemen en projecten vaker voorkomt (de Omgevingswet gaat dit straks voorschrijven). Belanghebbenden zijn steeds mondiger en kritischer. In een bebouwde omgeving is dat extra uitdagend. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen stakeholders. Als betrokkene is het belangrijk om het proces te ondersteunen met betrouwbare informatie en adviezen. De Mobiliteitsscan voorziet in de steeds groeiende behoefte aan een beleidsondersteunend instrument, dat gemakkelijk toegang biedt tot alle benodigde informatie, en daarbij ook:

  • De impact in beeld kan brengen van maatregelen op middellange en korte termijn
  • Kan omgaan met meerdere modaliteiten en ketenmobiliteit
  • Gevoeligheidsanalyses kan uitvoeren
  • Geschikt is voor monitoring en evaluatie
  • Kan dienen als gespreksinstrument tussen verschillende overheidslagen

In deze cursus ontwikkelt u de vaardigheden om zelfstandig en op verantwoorde wijze werken met de (output van) de Mobiliteitsscan. U kunt na het volgen van deze cursus informatie genereren, interpreteren en toelichten aan collega’s en/of betrokkenen. Dit helpt u bijdragen aan de totstandkoming van strategieën, programma’s en selectie van mobiliteitsmaatregelen op gebied van duurzaamheid, energiebesparing en bereikbaarheid.

Overtuigd? Overtuig ook je leidinggevende met onze gratis 'Overtuig-je-baas-kit'! Deze bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen.