Ontwerp Verkeerslichtenregeling

Download cursusinformatie

Verkeerskundigen ervaren het ontwerpen en specificeren van verkeerslichtenregelingen vaak als een complexe aangelegenheid. Waaruit bestaat een goed ontwerp, rekening houdend met de uiteenlopende wensen en eisen? En hoe zorgt u ervoor dat uw ontwerp resulteert in een goed functionerende verkeerslichtenregeling op straat? In deze cursus ligt de nadruk op het zelfstandig ontwerpen en evalueren van verkeerslichtenregelingen met behulp van het ontwerpprogramma COCON.

Na afloop van de cursus kent u de werking en toepassingsmogelijkheden van verkeersregeltechnische ontwerpprogrammatuur en u kunt een weloverwogen ontwerp en/of specificatie maken van een verkeerslichtenregeling. U bent daardoor beter in staat een passende regeling te ontwerpen voor elke gewenste situatie, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Overtuigd? Download de cursusinformatie! Dit bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.