Aanpak Verkeersveiligheidsknelpunten

Download cursusinformatie

Hoewel Nederland een van de meest verkeersveilige landen ter wereld is, blijft het verder verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt voor overheden. Met deze cursus verwerft u de vaardigheden om zelf te kunnen beoordelen in hoeverre een bepaalde verkeerssituatie onveilig is.

Specifiek leert u:

  • Hoe u het knelpunt kunt plaatsen in het grotere kader van Duurzaam Veilig.

  • Wat achterliggende zorgen van burgers zijn.

  • Welke problemen er zijn.

  • Welke oplossingen (infrastructureel en niet-infrastructureel) effectief én duurzaam zijn.

Overtuigd? Download de cursusinformatie! Dit bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.