Basiscursus Verkeerslichten

Download cursusinformatie

Verkeerslichten zijn belangrijke hulpmiddelen bij de optimalisatie van de verkeersafwikkeling op kruispunten van wegen. Ze worden ingezet om de verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers veilig, snel en comfortabel te laten verlopen. In deze cursus wordt de werking van verkeersregelinstallaties behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Het uitvoeren van regeltechnische werkzaamheden en het beoordelen van het functioneren van verkeerslichtenregelingen vraagt om toegepaste kennis én om praktische vaardigheden. Die worden gericht geoefend en getraind.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de basisbegrippen rond verkeerslichten en heeft u beter inzicht in de verkeersregeltechniek.

Overtuigd? Download de cursusinformatie. Dit bevat een handzame flyer met de inhoud van de opleiding en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.