Post-hbo opleiding Parkeren

Gratis studiegids

Parkeren is een breed vakgebied, met veel raakvlakken met andere (gemeentelijke) beleidsonderwerpen. De opleiding bereid u voor op u de regierol bij het vormgeven, operationaliseren en uitvoeren van het parkeerbeleid en het beheren van de parkeervoorzieningen.
  • U leert hoe u rekening houdt met verkeerskundige, ruimtelijke, economische, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en met vastgoed- en grondbeleid.
  • U leert hoe u de kosten en opbrengsten in balans houdt en deze passend maakt binnen de begroting van de organisatie.
  • U leert hoe u het beleid en de operationalisering ervan uitvoerbaar en beheersbaar maakt.
Beroepssituaties en praktijkcases vormen de ruggengraat van de opleiding.
 
Vul het formulier en ontvang gratis de uitgebreide studiegids voor de post-hbo opleiding Parkeren.