Post-hbo opleiding Ontwerp Hoofdwegen

Gratis studiegids

De post-hbo opleiding Ontwerp Hoofdwegen is een unieke combinatie van verkeerstechniek, verkeerskunde, Human factors en ongevalsanalyse. De opeenvolgende stappen in het ontwerpproces vormen de rode draad. U leert de ontwerprichtlijnen toepassen in de praktijk. Soms wilt u afwijken van de richtlijn, dan moet u weten waar u op moet letten. Daarom leert u ook de achterliggende gedachte van de richtlijnen.
 
Na afronding van deze opleiding kunt u:
  • Een functioneel ontwerp maken
  • Een definitief ontwerp maken op basis van een programma van eisen, de ontwerprichtlijnen human factors en een aantal belangrijke verkeerskundige principes, zodanig dat dit geoptimaliseerd en veilig is;
  • Een eerste review doen op een wegontwerp in een interdisciplinair team op basis van een programma van eisen, de ontwerprichtlijnen human factors en een aantal belangrijke verkeerskundige principes, zodanig dat het ontwerp geoptimaliseerd en veilig is/wordt;
  • Ontwerpkeuzes maken, optimaliseren, controleren, toelichten en onderbouwen
  • Zelfstandig een rittenanalyse uitvoeren.

Vul het formulier en ontvang gratis de uitgebreide studiegids voor de post-hbo opleiding  Ontwerp Hoofdwegen.