Cursus iVRI

Download cursusinformatie

Steeds meer wegbeheerders, (beleids)adviseurs, projectleiders, programmeurs en technici krijgen te maken met iVRI’s. 

Deze cursus brengt professionals betrokkenen bij de uitrol van iVRI’s een stevige set van iVRI kennis en vaardigheden bij. Hiermee is grote efficiencywinst te behalen bij de uitrol van iVRI’s en zijn faalkosten te reduceren.

Overtuigd? Download de de cursusinformatie. Dit bevat een handzame flyer met de cursus inhoud en een praktische standaard brief waarmee u een studieverzoek kunt voorleggen aan uw leidinggevende.